Υπόθεση

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν, ότι τα jack-in-the-box κατασκευάστηκαν στη Γαλλία το 15ο αιώνα, για να αιχμαλωτίζουν και να περιορίζουν δαίμονες ή μοχθηρές οντότητες.
Αν ανοίξεις το κουτί, δεν μπορείς να ξεφύγεις.

*Για άτομα άνω των 18 ετών. Το δωμάτιο δεν ενδείκνυται για άτομα με κλειστοφοβία, καρδιακά, αναπνευστικά προβλήματα ή προβλήματα με το σκοτάδι. Απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.

*Performance included

Διάρκεια: 80min

Αριθμός ατόμων: 4 – 7

BOOK NOW !